จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี

Posted on Posted in จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนบริษัทภาคกลาง

จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี โทร : 094-493-1414ปทุมธานี เดิมสะกดว่า ประทุมธานี เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทยและยังเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านคำขวัญประจำจังหวัด : ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรมต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นทองหลางลายหรือต้นปาริชาต (Erythrina variegata)ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวหลวง (Nymphaea lotus)สัตว์น้ำประจำจังหวัด : ปลาบู่ทรายหรือปลาบู่ทอง (Oxyeleotris marmorata)เพลงประจำจังหวัด : เพลงประจำจังหวัดปทุมธานี