จดทะเบียนบริษัทพังงา

Posted on Posted in จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนบริษัทภาคใต้

จดทะเบียนบริษัทพังงา โทร : 094-493-1414พังงา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกจำปูน (Anaxagorea javanica)ต้นไม้ประจำจังหวัด: เทพทาโร (Cinnamomum porrectum)คำขวัญประจำจังหวัด: แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร